Pravidla a podmínky

Vítejte na našem webu www.lisou.co.uk. Používáním našich webových stránek nebo zadáním objednávky (objednávky) produktů (produktů, položek, zboží) na těchto webových stránkách souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito obchodními podmínkami (podmínkami) a dokumenty, na které se v nich odkazuje.Pokaždé, když používáte naše služby, potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky a souhlasíte s tím, že jimi budete právně vázáni.

 

1. Obecné informace:

 • Tyto podmínky čas od času upravujeme, abychom vyhověli platným zákonům nebo abychom vyhověli našim měnícím se obchodním požadavkům. Jakékoli aktualizace nebo změny budou zveřejněny na webových stránkách. Pokaždé, když chcete použít naše webové stránky nebo zadat objednávku, zkontrolujte si prosím tyto Podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte Podmínkám, které budou v tu dobu platit. Jakákoli taková změna Podmínek bude účinná pro všechny nové Objednávky

 • Chcete-li zadat objednávku u společnosti Lisou, přihlásit se k odběru e-mailů a katalogů společnosti Lisou a/nebo si zaregistrovat osobní účet, musí vám být alespoň šestnáct (16) let. Pro soutěžní příspěvky vám musí být alespoň osmnáct (18) let 

 • Tyto podmínky, spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, odkazy na „my“, „nás“ a/nebo „naše“ na celém webu platí pro společnost Lisou, společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 07030292 s naším registrovaným sídlem. na 20 Jesmond Way, Stanmore, HA7 4QR

 • Nebudeme vůči vám odpovědní za jakékoli zpoždění nebo nedodržení našich závazků podle těchto podmínek, pokud zpoždění nebo selhání vznikne z jakékoli příčiny mimo naši přiměřenou kontrolu

 • Doporučujeme vám přečíst si naše Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie. Pro více informací prosím klikněte sem

  

2. Vaše používání webových stránek:

 • Webové stránky můžete používat pro osobní a zákonné použití a v souladu s těmito podmínkami. Bez našeho výslovného písemného svolení nejste oprávněni upravovat, ani není dovoleno kopírovat nebo používat jakýkoli obsah webových stránek pro komerční využití, včetně prodeje jakéhokoli zboží nebo služeb

 • Lisou nepřijímá žádnou povinnost sledovat používání webových stránek. Vyhrazujeme si však právo zveřejnit jakékoli informace, jak to vyžaduje zákon, a/nebo odstranit, odmítnout zveřejnit nebo upravit jakékoli informace nebo materiály, zablokovat váš přístup a podniknout další opatření, která mohou být přiměřeně nezbytná k zabránění jakéhokoli porušení těchto podmínek nebo jakékoli porušení příslušných zákonů nebo nařízení. Společnost Lisou bude také podle svého absolutního uvážení plně spolupracovat s donucovacími orgány a dalšími příslušnými orgány s ohledem na jakékoli vyšetřování podezření na nezákonnou činnost nebo porušení zabezpečení sítě

 • Lisou může čas od času změnit formát a obsah webových stránek. Doporučujeme, abyste při každé návštěvě webu obnovili prohlížeč, abyste viděli nejaktuálnější verzi webu

 • Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které odešlete na webovou stránku, včetně osobních údajů, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné.Souhlasíte s tím, že jste a budete osobně odpovědní za používání webových stránek

 

3. Nakupování v Lisou:

S Lisou můžete nakupovat následujícími způsoby:

   • Zadáním online objednávky na www.lisou.co.uk

   • Zavolejte našemu týmu zákaznických služeb na číslo 020 7565 5555 mezi 09:00 – 17:00 (GMT)

 • U objednávek realizovaných našimi koncesními partnery (mimo web www.lisou.co.uk) se smlouva uzavírá mezi vámi a příslušným koncesním partnerem

Upozorňujeme také:

 • Mohou platit různé podmínky (procesy dodání a vrácení), v závislosti na tom, jak zadáte svou objednávku

 • Pokud zadáte objednávku na doručení mimo Spojené království, mohou mezinárodní objednávky podléhat místním daním, dovozním clu a/nebo jiným místním požadavkům

 

4. Popis a cena zboží:

Postarali jsme se o co nejpřesnější popis a zobrazení položek. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili vzhled, barvy, textury nebo povrchové úpravy našich produktů.U položek se mohou vyskytnout drobné odchylky. Barvy, které vidíte na obrazovce, mohou také záviset na vašem počítačovém systému a nastavení, takže nemůžeme zaručit, že váš počítač bude takové barvy zobrazovat přesně.

Vyhrazujeme si právo upravit informace o Produktech zobrazených na našich webových stránkách, včetně informací o cenách, popisu a dostupnosti.

Poskytujeme vám informace o produktech na www.lisou.co.uk. Pokud něčemu nerozumíte nebo pokud chcete získat další informace, kontaktujte náš tým zákaznických služeb na 020 7565 5555 nebo e-mail na customerservice@lisou.co.uk

Pokud nejste s objednávkou spokojeni, přečtěte si prosím naše Zásady vracení zboží .

 

5. Zadání objednávky: 

Společnost Lisou vynakládá veškerou přiměřenou péči, pokud je to možné, aby uchovala podrobnosti vaší objednávky a platby v bezpečí, ale v případě neexistence nedbalosti z naší strany nemůžeme nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou můžete utrpět, pokud třetí strana si zajistí neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které poskytnete při přístupu na web nebo při objednávce z webu. Další informace o tom, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany soukromí a souborů cookie.

Níže jsou uvedeny kroky nezbytné k zadání objednávky a vytvoření a tím uzavření kupní smlouvy.

 • Abyste mohli zadat Objednávku, musíte být starší než šestnáct (16) let. Chcete-li zadat objednávku, budete muset vybrat produkty na webu a vybrat preferovaný způsob dopravy

 • Objednávku svých produktů zadáte na webu stisknutím tlačítka potvrzení objednávky na konci procesu pokladny. Procesem zadávání objednávky vás provede řada jednoduchých pokynů na webu

 • Když zadáte objednávku prostřednictvím webu, můžeme vám poslat automatický e-mail s potvrzením přijetí vaší objednávky, ve kterém budou uvedeny podrobnosti o produktech, které jste si objednali

 • Pošleme vám e-mail s potvrzením, že všechny produkty nebo jejich část byly odeslány. Toto je okamžik, kdy je uzavřena kupní smlouva mezi vámi a námi týkající se skutečně odeslaných produktů

 

Nepřijetí vaší objednávky (nebo částí vaší objednávky) může být způsobeno jedním nebo více z následujících důvodů, které nejsou vyčerpávající:

 • Poskytnete nám neúplné, nesprávné nebo podvodné informace týkající se vaší identity, platebních údajů, fakturačních údajů, dodací adresy nebo selžete při jakýchkoli jiných zákaznických ověřeních

 • Objednaný produkt není na skladě nebo již není dostupný

 • Zjistili jsme chybu v popisu produktu, mimo jiné včetně chyby ceny

 • Máme rozumné důvody se domnívat, že máte v úmyslu produkty dále prodávat

Pokud nepřijmeme vaši objednávku, ale zpracujeme vaši platbu, znovu připíšeme na váš účet jakoukoli částku strženou z vaší debetní nebo kreditní karty co nejdříve, ale v každém případě do třiceti ( 30) dnů od vaší objednávky. Nebudeme povinni platit žádnou další částku jako kompenzaci za zklamání.

 

6. Platba: 

Dostupné způsoby platby jsou zobrazeny na webových stránkách u pokladny. Platba bude stržena z vašeho účtu v okamžiku potvrzení objednávky.

Potvrzujete, že používané platební údaje jsou vaše. Vaše platební údaje budou podrobeny ověření a autorizaci naším poskytovatelem zpracování plateb.

Abychom zajistili, že vaše kreditní, debetní nebo platební karta nebude používána bez vašeho souhlasu, ověříme jméno, adresu a další osobní údaje, které jste poskytli během procesu objednávky, proti příslušným databázím třetích stran. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s prováděním takových kontrol.

Podvodné platební údaje budou oznámeny příslušným úřadům. Pokud vydavatel vašich platebních údajů odmítne platbu autorizovat, vaši objednávku nepřijmeme a ani neneseme odpovědnost za případné zpoždění nebo nedoručení a nejsme povinni vás informovat o důvodu odmítnutí.

Nejsme zodpovědní za to, že vám vydavatel vašich platebních údajů účtuje poplatky v důsledku zpracování vaší platby v souladu s vaší objednávkou.


7. Doručení: 

Musíte nám poskytnout úplné a přesné informace o dodací adrese. Neneseme odpovědnost za doručení vaší objednávky v důsledku toho, že nám poskytnete neúplné nebo nepřesné informace.

Nyní dodáváme do následujících zemí po celém světě, níže je úplný seznam zemí, do kterých aktuálně dodáváme:

Albánie Salvador Lesotho Rusko
Alžírsko Eritrea Libye Svatý Kryštof a Nevis
Americká Samoa Estonsko  Lichtenštejnsko Svatá Lucie
Andorra Etiopie Litva Samoa
Anguilla F.YRÓ

Vítejte na našem webu www.lisou.co.uk. Používáním našich webových stránek nebo zadáním objednávky (objednávky) produktů (produktů, položek, zboží) na těchto webových stránkách souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito obchodními podmínkami (podmínkami) a dokumenty, na které se v nich odkazuje. Pokaždé, když použijete naše služby, potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky a souhlasíte s tím, že jimi budete právně vázáni.

 

1. Obecné informace:

 • Tyto podmínky čas od času upravujeme, abychom vyhověli platným zákonům nebo abychom vyhověli našim měnícím se obchodním požadavkům. Jakékoli aktualizace nebo změny budou zveřejněny na webových stránkách. Pokaždé, když chcete použít naše webové stránky nebo zadat objednávku, zkontrolujte si prosím tyto Podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte Podmínkám, které budou v tu dobu platit. Jakákoli taková změna Podmínek bude účinná pro všechny nové Objednávky

 • Chcete-li zadat objednávku u společnosti Lisou, přihlásit se k odběru e-mailů a katalogů společnosti Lisou a/nebo si zaregistrovat osobní účet, musí vám být alespoň šestnáct (16) let. Pro soutěžní příspěvky vám musí být alespoň osmnáct (18) let 

 • Tyto podmínky, spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, odkazy na „my“, „nás“ a/nebo „naše“ na celém webu platí pro společnost Lisou, společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 07030292 s naším registrovaným sídlem. na 20 Jesmond Way, Stanmore, HA7 4QR

 • Nebudeme vůči vám odpovědní za jakékoli zpoždění nebo nedodržení našich závazků podle těchto podmínek, pokud zpoždění nebo selhání vznikne z jakékoli příčiny mimo naši přiměřenou kontrolu

 • Doporučujeme vám přečíst si naše Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie. Pro více informací prosím klikněte sem

  

2. Vaše používání webových stránek:

 • Webové stránky můžete používat pro osobní a zákonné použití a v souladu s těmito podmínkami. Bez našeho výslovného písemného svolení nejste oprávněni upravovat, ani není dovoleno kopírovat nebo používat jakýkoli obsah webových stránek pro komerční využití, včetně prodeje jakéhokoli zboží nebo služeb

 • Lisou nepřijímá žádnou povinnost sledovat používání webových stránek. Vyhrazujeme si však právo zveřejnit jakékoli informace, jak to vyžaduje zákon, a/nebo odstranit, odmítnout zveřejnit nebo upravit jakékoli informace nebo materiály, zablokovat váš přístup a podniknout další opatření, která mohou být přiměřeně nezbytná k zabránění jakéhokoli porušení těchto podmínek nebo jakékoli porušení příslušných zákonů nebo nařízení. Společnost Lisou bude také podle svého absolutního uvážení plně spolupracovat s donucovacími orgány a dalšími příslušnými orgány s ohledem na jakékoli vyšetřování podezření na nezákonnou činnost nebo porušení zabezpečení sítě

 • Lisou může čas od času změnit formát a obsah webových stránek. Doporučujeme, abyste při každé návštěvě webu obnovili prohlížeč, abyste viděli nejaktuálnější verzi webu

 • Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které odešlete na webovou stránku, včetně osobních údajů, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že jste a budete osobně odpovědní za používání webových stránek

 

3. Nakupování v Lisou:

S Lisou můžete nakupovat následujícími způsoby:

   • Zadáním online objednávky na www.lisou.co.uk

   • Zavolejte našemu týmu zákaznických služeb na číslo 020 7565 5555 mezi 09:00 – 17:00 (GMT)

 • U objednávek realizovaných našimi koncesními partnery (mimo web www.lisou.co.uk) se smlouva uzavírá mezi vámi a příslušným koncesním partnerem

Upozorňujeme také:

 • Mohou platit různé podmínky (procesy dodání a vrácení), v závislosti na tom, jak zadáte svou objednávku

 • Pokud zadáte objednávku na doručení mimo Spojené království, mohou mezinárodní objednávky podléhat místním daním, dovozním clu a/nebo jiným místním požadavkůmuirements

 

4. Popis a cena zboží:

Postarali jsme se o co nejpřesnější popis a zobrazení položek. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili vzhled, barvy, textury nebo povrchové úpravy našich produktů. U položek se mohou vyskytnout drobné odchylky. Barvy, které vidíte na obrazovce, mohou také záviset na vašem počítačovém systému a nastavení, takže nemůžeme zaručit, že váš počítač bude takové barvy zobrazovat přesně.

Vyhrazujeme si právo upravit informace o Produktech zobrazených na našich webových stránkách, včetně informací o cenách, popisu a dostupnosti.

Poskytujeme vám informace o produktech na www.lisou.co.uk. Pokud něčemu nerozumíte nebo pokud chcete získat další informace, kontaktujte náš tým zákaznických služeb na 020 7565 5555 nebo e-mail na customerservice@lisou.co.uk

Pokud nejste s objednávkou spokojeni, přečtěte si prosím naše Zásady vracení zboží .

 

5. Zadání objednávky: 

Společnost Lisou vynakládá veškerou přiměřenou péči, pokud je to možné, aby uchovala podrobnosti vaší objednávky a platby v bezpečí, ale v případě neexistence nedbalosti z naší strany nemůžeme nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou můžete utrpět, pokud třetí strana si zajistí neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které poskytnete při přístupu na web nebo při objednávce z webu. Další informace o tom, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.

Níže jsou uvedeny kroky nezbytné k zadání objednávky a vytvoření a tím uzavření kupní smlouvy.

 • Abyste mohli zadat Objednávku, musíte být starší než šestnáct (16) let. Chcete-li zadat objednávku, budete muset vybrat produkty na webu a vybrat preferovaný způsob dopravy

 • Objednávku svých produktů zadáte na webu stisknutím tlačítka potvrzení objednávky na konci procesu pokladny. Procesem zadávání objednávky vás provede řada jednoduchých pokynů na webu

 • Když zadáte objednávku prostřednictvím webu, můžeme vám poslat automatický e-mail s potvrzením přijetí vaší objednávky, ve kterém budou uvedeny podrobnosti o produktech, které jste si objednali

 • Pošleme vám e-mail s potvrzením, že všechny produkty nebo jejich část byly odeslány. Toto je okamžik, kdy je uzavřena kupní smlouva mezi vámi a námi týkající se skutečně odeslaných produktů

 

Nepřijetí vaší objednávky (nebo částí vaší objednávky) může být způsobeno jedním nebo více z následujících důvodů, které nejsou vyčerpávající:

 • Poskytnete nám neúplné, nesprávné nebo podvodné informace týkající se vaší identity, platebních údajů, fakturačních údajů, dodací adresy nebo selžete při jakýchkoli jiných zákaznických ověřeních

 • Objednaný produkt není na skladě nebo již není dostupný

 • Zjistili jsme chybu v popisu produktu, mimo jiné včetně chyby ceny

 • Máme rozumné důvody se domnívat, že máte v úmyslu produkty dále prodávat

Pokud nepřijmeme vaši objednávku, ale zpracujeme vaši platbu, znovu připíšeme na váš účet jakoukoli částku strženou z vaší debetní nebo kreditní karty co nejdříve, ale v každém případě do třiceti ( 30) dnů od vaší objednávky. Nebudeme povinni platit žádnou další částku jako kompenzaci za zklamání.

 

6. Platba: 

Dostupné způsoby platby jsou zobrazeny na webových stránkách u pokladny. Platba bude stržena z vašeho účtu v okamžiku, kdy potvrdíte objednávku.

Potvrzujete, že používané platební údaje jsou vaše. Vaše platební údaje budou podrobeny ověřením a auautorizaci od našeho poskytovatele zpracování plateb.

Abychom zajistili, že vaše kreditní, debetní nebo platební karta nebude používána bez vašeho souhlasu, ověříme jméno, adresu a další osobní údaje, které jste poskytli během procesu objednávky, proti příslušným databázím třetích stran. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s prováděním takových kontrol.

Podvodné platební údaje budou oznámeny příslušným úřadům. Pokud vydavatel vašich platebních údajů odmítne platbu autorizovat, nepřijmeme vaši objednávku a ani neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nedoručení a nejsme povinni vás informovat o důvodu odmítnutí.

Nejsme zodpovědní za to, že vám vydavatel vašich platebních údajů naúčtuje poplatky v důsledku zpracování vaší platby v souladu s vaší objednávkou.


7. Doručení: 

Musíte nám poskytnout úplné a přesné informace o dodací adrese. Neneseme odpovědnost za doručení vaší objednávky v důsledku toho, že nám poskytnete neúplné nebo nepřesné informace.

Nyní dodáváme do následujících zemí po celém světě, níže je úplný seznam zemí, do kterých aktuálně dodáváme:

Albánie Salvador Lesotho Rusko
Alžírsko Eritrea Libye Svatý Kryštof a Nevis
Americká Samoa Estonsko  Lichtenštejnsko Svatá Lucie
Andorra Etiopie Litva Samoa
Anguilla F.Y.R.O.M (Makedonie) Lucembursko San Marino
Antigua a Barbuda Falklandské ostrovy Macao Sao Tome and Principe
Argentina Faerské ostrovy Madagaskar Saúdská Arábie
Arménie Fiji Malawi Senegal
Aruba Finsko Malajsie Srbsko
Austrálie Francie Maledivy Seychely
Rakousko Francouzská Guyana Malta Singapur
Ázerbájdžán Francouzská Polynésie Marshallovy ostrovy Slovenská republika
 Bahamy Gruzie Martinique Slovinsko
Bahrajn Německo  Mauritánie Šalamounovy ostrovy
Bangladéš Gibraltar Mauritius Jižní Afrika
Barbados Řecko Mexiko Španělsko
Bělorusko Grónsko Mikronésie Srí Lanka
Belgie Grenada Moldavsko Svatý Bartoloměj 
Belize Guadeloupe Monaco Svatý Martin
Benin Guam Mongolsko Súdán
Bermudy Guatemala Černá Hora Suriname
Bhútán Guernsey  Montserrat Svazijsko
Bolívie Guinea Maroko Švédsko
Bonaire, svatý Eustatius a Saba Guinea-Bissau Mozambik Švýcarsko
Bosna a Hercegovina Guyana Namibie Tchaj-wan
Botswana Haiti Nauru Tanzanie
Brazílie Honduras Nepál Thajsko
Britské Panenské ostrovy Hong Kong Nizozemsko Tonga
Brunej Darussalam Maďarsko Nizozemské Antily Trinidad a Tobago
Bulharsko Island Nová Kaledonie Tunisko 
Kambodža Indie Nový Zéland Turecko
Kapverdy Irák Nigérie Turks a Caicos Islands
Kajmanské ostrovy Irsko (Republika) Niue Tuvalu
Chile Ostrov Man Severní Mariany Ukrajina
Čína Izrael  Norsko Spojené arabské emiráty
Kolumbie Itálie Omán Spojené království
Komory Jamajka Pákistán Spojené státy americké
Cookovy ostrovy Japonsko Palau  Uruguay
Kostarika  Jersey Panama Uzbekistán
Chorvatsko Jordánsko Papua Nová Guinea Vanuatu
Curacao Kazachstán Paraguay Vatikánský městský stát (Svatý stolec)
Česká republika Keňa Peru Venezuela
Dánsko Kiribati Filipíny Vietnam
Džibutsko Korea (jižní) Polsko Panenské ostrovy (USA)
Dominika Kuvajt Portugalsko ostrovy Wallis a Futuna
Dominikánská republika Kyrgyzstán Portoriko Zambie
Východní Timor Laos Katar Zimbabwe 
Ekvádor Lotyšsko Reunion
Egypt Libanon Rumunsko

 

Naším cílem je dodat vámi objednané zboží do 3–5 pracovních dnů na adresu, kterou nám poskytnete pro doručení vaší objednávky pro standardní doručení ve Spojeném království, a až dvacet jedna (21) pracovních dnů pro mezinárodní doručení. V každém případě nebo události se tyto časy mohou lišit. V takovém případě vás budeme kontaktovat, abychom vás dále informovali o vaší objednávce.

U objednávek dodání do druhého dne ve Spojeném království zadané po 10:00 nebudou zpracovány dříve než následující pracovní den. U objednávek dodání do druhého dne ve Spojeném království zadané v pátek budou zpracovány následující pondělí (poznámka, pokud státní svátek připadá na pondělí, budou objednávky zpracovány následující pracovní den).

Doručení do druhého dne nemusí být dostupné během propagačních, výprodejových a prázdninových období.

Další informace o nabízeném typu doručení naleznete v sekci Doručení.

Zpoždění jsou však občas nevyhnutelná kvůli nepředvídatelným faktorům nebo událostem mimo naši kontrolu, například nedostatku materiálu, narušení cestování nebo dopravy, zpoždění dovozu nebo vyšší poptávce, než se očekávalo. Společnost Lisou nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání při dodání vaší objednávky v odhadovaných lhůtách v důsledku takových zpoždění. Vezměte prosím na vědomí, že doručení vaší objednávky může během výprodeje nebo jiných vytížených období trvat déle.

Doručení objednávky bude dokončeno, jakmile doručíme produkty na uvedenou adresu a od té doby budete za produkty zodpovědní.

Objednávky expedované do jiných zemíide of EU může podléhat dovoznímu clu, dani nebo DPH. Při objednávání od nás souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré takové poplatky, které mohou být uloženy vládou vaší země . Pokud odmítnete zaplatit jakékoli uložené dovozní clo, daň nebo DPH, a tím zabráníte doručení své objednávky, zůstanete odpovědní za kupní cenu produktu (produktů) a za jakékoli dovozní clo, daň nebo DPH nebo pokutu uloženou vaší vládou.

Upozorňujeme, že služba doručení následující den a ten samý den v Londýně nemusí být dostupná během propagačních, výprodejových a prázdninových období.

 

9. Zrušení, vrácení a vrácení peněz: 

Doufáme, že budete s nákupem u nás spokojeni. Pokud ne, máte právo nám produkt vrátit. Vrácení by mělo být provedeno do 14 dnů od obdržení zboží. Máte právo zrušit svou smlouvu (podle nařízení o spotřebitelských smlouvách z roku 2013) se společností Lisou kdykoli do čtrnácti (14) pracovních dnů po obdržení zboží. Chcete-li zrušit smlouvu v tomto časovém rámci, musíte nás o tom písemně informovat e-mailem na customerservice@lisou.co.uk

Pokud vám byl produkt doručen předtím, než se rozhodnete smlouvu zrušit:

 • Účtované náklady na dopravu vám nevrátíme.
 • Prosím vraťte produkt v původním obalu, aby bylo zajištěno, že k nám dorazí v dobrém stavu. Ujistěte se prosím, že všechny vrácené položky jsou nenošené a všechny štítky připojeny, aby mohla být provedena refundace nebo výměna.

 • Jakékoli závady produktů zjištěné při obdržení objednávky nám musí být oznámeny v den dodání, abychom je mohli klasifikovat jako tovární závady. Pokud v našich záznamech nebude nalezena žádná korespondence s upozorněním na tyto závady po obdržení objednávky nebo ji poskytne zákazník, vrácení nebude schváleno.

 • Ujistěte se, že vrátíte také všechny bezplatné dárky, které jsou spojeny s vrácenými položkami nebo související objednávkou. Pokud dárek zdarma nevrátíte, vyhrazujeme si právo odečíst hodnotu bezplatného dárku z vaší refundace.

 • Po obdržení položek vám bude vrácena zaplacená částka po odečtení nákladů na dopravu nebo podle potřeby kredit na výměnu. Počkejte prosím alespoň čtrnáct (14) pracovních dnů na zpracování vrácení peněz nebo výměny

 • Práva na vrácení položek podle Pravidel pro prodej na dálku se neuplatní v případě, že byl produkt použit nebo vrácen nekompletní
 • Pokud jste zákazník ve Spojeném království, můžete využít naši bezplatnou službu vrácení zboží ve Spojeném království

 Ustanovení tohoto článku nemají vliv na vaše zákonná práva. Informace o vrácení produktů naleznete v části vracení zboží.

Nabízíme flexibilní zásady vracení zboží, které vám usnadní nakupování online. Sledujeme počet vrácených produktů ze strany zákazníků a pokračující vracení zboží v rozporu s našimi podmínkami bude označeno a podle našeho uvážení může vést k uzavření vašeho účtu Lisou nebo odmítnutí budoucích objednávek.

10. Výměny

 • Pokud chcete vyměnit položku za jinou velikost nebo barvu, můžete tak učinit do 14 dnů. V části Vrácení zboží se dozvíte, jak produkty vrátit 
 • Jakékoli položky obdržené po tomto čtrnácti (14) období nebudou přijaty k výměně. Pokud jste zákazníkem ve Spojeném království, můžete využít naši bezplatnou službu vrácení zboží ve Spojeném království zde

 

11. Zpravodaje

Lisou pravidelně rozesílá newsletter a/nebo jiné informační e-maily (souhrnně označované jako „zpravodaje“) všem uživatelům. V těchto Zpravodajích vás můžeme informovat o nových službách, funkcích, produktech, akcích, akcích. Uživatel se může kdykoli rozhodnout zrušit odběr newsletteru pomocí odhlášenícribe ve spodní části našich e-mailů nebo nám napište na customerservice@lisou.co.uk nebo pomocí odkazu pro odhlášení obsaženého v každém z e-mailů. Doporučujeme vám přečíst si naše Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie.

 

12. Akce

Čas od času nabídneme různé akce, které lze na vaši objednávku použít automaticky nebo pomocí propagačního kódu, který vám poskytneme. Před odesláním objednávky byste měli zadat příslušný propagační kód do vyhrazeného prostoru u pokladny. Všimněte si také níže uvedeného;

 • Uvítací slevu nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo na zlevněné položky.
 • Akce jsou vyňaty z položek v outletu, pokud není uvedeno jinak
 • Propagační kódy nelze použít ve spojení s žádnou jinou nabídkou nebo promo akcí
 • Propagační kódy lze použít pouze jednou na zákazníka
 • Sleva se nemusí vztahovat na dárkové karty nebo poplatky za doručení
 • Vyhrazujeme si právo promo akce kdykoli zrušit 

Přestože se smluvní podmínky pro jednotlivé akce budou lišit, většina našich nabídek trvá omezenou dobu.

Některé nabídky nemusí mít přidružený propagační kód. Mohou být jednoduše přidány do vaší objednávky a promoakce se automaticky uplatní při placení, pokud splníte ostatní požadavky nabídky. 

Pokud máte nějaké dotazy ohledně promoakce nebo zda vaše objednávka splňuje podmínky, neváhejte zavolat našemu týmu zákaznických služeb na číslo 020 7565 5555 mezi 09:00 – 17:00 (GMT) Od pondělí do pátku nebo e-mailem na customerservice@lisou.co.uk


13. Soutěže

Lisou použije vaše osobní údaje ke správě vašeho příspěvku do soutěže, k analýze a průzkumu trhu a tam, kde jste se přihlásili, k zasílání aktualizací Lisou. Abyste se mohli zúčastnit, musíte mít alespoň osmnáct (18) let a souhlasit s pravidly soutěže. Jakékoli osobní údaje, které účastníci sdílejí se společností Lisou, budou zabezpečeny a použity pouze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Lisou a těmito podmínkami.

 

14. Omezení odpovědnosti

V rozsahu požadovaném platnými zákony žádným způsobem neomezujeme naši odpovědnost za smrt nebo za zranění způsobené naší nedbalostí nebo za podvodné zkreslení či zatajení nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit platnými zákony. .

V souladu s platnými zákony nenese společnost Lisou za žádných okolností odpovědnost vůči vám ani žádné jiné osobě či subjektu za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, trestní nebo jiné škody, včetně ušlého zisku, újmy na zdraví ( včetně smrti) a škody na majetku, které mohou být důsledkem (a) použití nebo nemožnosti použití webové stránky nebo jakéhokoli materiálu na webové stránce, (b) chování jakéhokoli uživatele webové stránky, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak. Společnost Lisou nenese odpovědnost, i když byla společnost Lisou nebo její autorizovaný zástupce upozorněna na možnost vzniku takových škod. Patří mezi ně mimo jiné škody nebo zranění způsobené chybou, opomenutím, přerušením, závadou, selháním výkonu, zpožděním v provozu nebo přenosu, poruchou linky nebo počítačovým virem, červem, trojským koněm nebo jinou škodlivou komponentou.

Lisou nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost vyplývající z obsahu jakéhokoli uživatelského příspěvku nebo za jakékoli urážky na cti, pomluvy, opomenutí, lži, obscénnosti, pornografii, nadávky, nebezpečí, nezákonnost, porušení práv duševního vlastnictví, chyby nebo nepřesnosti obsažené v jakýchkoli uživatelských příspěvcích.

Platné právo nemusí umožňovat vyloučení určitých záruk nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. V souladu s tím některá z výše uvedených omezení nebo výjimek may se na vás nevztahují. Celková odpovědnost společnosti Lisou vůči vám však v žádném případě nepřekročí částku, kterou jste případně zaplatili za přístup na web.

 

 

15. Klarna

Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko vám nabízíme následující možnosti platby . Platbu je třeba provést společnosti Klarna:

 • Zaplaťte za 3

Další informace a uživatelské podmínky Klarna naleznete zde. Obecné informace o společnosti Klarna naleznete zde. S vašimi osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a v souladu s informacemi v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarnas.

S)
Dominika Kuvajt Portugalsko ostrovy Wallis a Futuna
Dominikánská republika Kyrgyzstán Portoriko Zambie
Východní Timor Laos Katar Zimbabwe 
Ekvádor Lotyšsko Reunion
Egypt Libanon Rumunsko

 

Naším cílem je dodat vámi objednané zboží do 3–5 pracovních dnů na adresu, kterou nám poskytnete pro doručení vaší objednávky pro standardní doručení ve Spojeném království, a až dvacet jedna (21) pracovních dnů pro mezinárodní doručení. V každém případě nebo události se tyto časy mohou lišit, v takovém případě vás budeme kontaktovat, abychom vás dále informovali o vaší objednávce.

U objednávek dodání do druhého dne ve Spojeném království zadané po 10:00 nebudou zpracovány dříve než následující pracovní den. U objednávek dodání do druhého dne ve Spojeném království zadané v pátek budou zpracovány následující pondělí (poznámka, pokud státní svátek připadá na pondělí, budou objednávky zpracovány následující pracovní den).

Doručení do druhého dne nemusí být dostupné během propagačních, výprodejových a prázdninových období.

Další informace o nabízeném typu doručení naleznete v sekci Doručení.

Zpoždění jsou však občas nevyhnutelná kvůli nepředvídatelným faktorům nebo událostem mimo naši kontrolu, například nedostatku materiálu, narušení cestování nebo dopravy, zpoždění dovozu nebo vyšší poptávce, než se očekávalo. Společnost Lisou nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání při dodání vaší objednávky v odhadovaných lhůtách v důsledku takových zpoždění. Vezměte prosím na vědomí, že doručení vaší objednávky může během výprodeje nebo jiných vytížených období trvat déle.

Doručení objednávky bude dokončeno, jakmile doručíme produkty na uvedenou adresu, a od té doby budete za produkty zodpovědní.

Na objednávky odeslané do jiných zemí mimo EU se může vztahovat dovozní clo, daň nebo DPH. Při objednávání od nás souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré takové poplatky, které mohou být uloženy vládou vaší země . Pokud odmítnete zaplatit jakékoli uložené dovozní clo, daň nebo DPH, a tím zabráníte doručení své objednávky, zůstanete odpovědní za kupní cenu produktu (produktů) a za jakékoli dovozní clo, daň nebo DPH nebo pokutu uloženou vaší vládou.

Upozorňujeme, že služba doručení následující den a stejný den v Londýně nemusí být k dispozici během propagačních, výprodejových a prázdninových období.

 

9. Zrušení, vrácení a vrácení peněz: 

Doufáme, že budete s nákupem u nás spokojeni. Pokud ne, máte právo nám produkt vrátit. Vrácení by mělo být provedeno do 14 dnů od obdržení zboží. Máte právo zrušit svou smlouvu (podle nařízení o spotřebitelských smlouvách z roku 2013) se společností Lisou kdykoli do čtrnácti (14) pracovních dnů po obdržení zboží. Chcete-li zrušit smlouvu v tomto časovém rámci, musíte nás o tom písemně informovat e-mailem na customerservice@lisou.co.uk

Pokud vám byl produkt doručen předtím, než se rozhodnete smlouvu zrušit:

 • Účtované náklady na dopravu vám nevrátíme.
 • Prosím vraťte produkt v původním obalu, aby bylo zajištěno, že k nám dorazí v dobrém stavu.Ujistěte se, že všechny vrácené položky jsou nenošené a všechny štítky připojeny, aby bylo možné zpracovat vrácení peněz nebo výměnu.

 • Jakékoli závady produktů zjištěné při obdržení objednávky nám musí být oznámeny v den dodání, abychom je mohli klasifikovat jako tovární závady. Pokud v našich záznamech nebude nalezena žádná korespondence s upozorněním na tyto závady po obdržení objednávky nebo ji poskytne zákazník, vrácení nebude schváleno.

 • Ujistěte se, že vrátíte také všechny bezplatné dárky, které jsou spojeny s vrácenými položkami nebo související objednávkou. Pokud dárek zdarma nevrátíte, vyhrazujeme si právo odečíst hodnotu bezplatného dárku z vaší refundace.

 • Po obdržení položek vám bude vrácena zaplacená částka po odečtení nákladů na dopravu nebo podle potřeby kredit na výměnu.Počkejte prosím alespoň čtrnáct (14) pracovních dnů na zpracování vrácení peněz nebo výměny

 • Práva na vrácení položek podle Pravidel pro prodej na dálku se neuplatní v případě, že byl produkt použit nebo vrácen nekompletní
 • Pokud jste zákazník ve Spojeném království, můžete využít naši bezplatnou službu vrácení zboží ve Spojeném království

 Ustanovení tohoto článku nemají vliv na vaše zákonná práva. Informace o vrácení produktů naleznete v části vracení zboží.

Nabízíme flexibilní zásady vracení zboží, které vám usnadní nakupování online. Sledujeme počet vrácených produktů ze strany zákazníků a pokračující vracení zboží v rozporu s našimi podmínkami bude označeno a podle našeho uvážení může vést k uzavření vašeho účtu Lisou nebo odmítnutí budoucích objednávek.

10. Výměny

 • Pokud chcete vyměnit položku za jinou velikost nebo barvu, můžete tak učinit do 14 dnů.V části Vrácení zboží se dozvíte, jak produkty vrátit 
 • Jakékoli položky obdržené po tomto čtrnácti (14) období nebudou přijaty k výměně.Pokud jste zákazníkem ve Spojeném království, můžete využít naši bezplatnou službu vrácení zboží ve Spojeném království zde

 

11. Zpravodaje

Lisou pravidelně rozesílá newsletter a/nebo jiné informační e-maily (souhrnně označované jako „zpravodaje“) všem uživatelům. V těchto Zpravodajích vás můžeme informovat o nových službách, funkcích, produktech, akcích, akcích. Uživatel se může kdykoli rozhodnout zrušit odběr Newsletteru pomocí možnosti odhlásit odběr v dolní části našich e-mailů nebo nám napsat na adresu customerservice@lisou.co.uk nebo pomocí odkazu pro odhlášení obsaženého v každém z e-mailů.Doporučujeme vám přečíst si naše Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie.

 

12. Akce

Čas od času nabídneme různé akce, které lze na vaši objednávku použít automaticky nebo pomocí propagačního kódu, který vám poskytneme. Před odesláním objednávky byste měli zadat příslušný propagační kód do vyhrazeného prostoru u pokladny. Všimněte si také níže uvedeného;

 • Uvítací slevu nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo na zlevněné položky.
 • Akce jsou vyňaty z položek v outletu, pokud není uvedeno jinak
 • Propagační kódy nelze použít ve spojení s žádnou jinou nabídkou nebo promo akcí
 • Propagační kódy lze použít pouze jednou na zákazníka
 • Sleva se nemusí vztahovat na dárkové karty nebo poplatky za doručení
 • Vyhrazujeme si právo promo akce kdykoli zrušit 

Přestože se podmínky pro každou akci budou lišit, většina našich nabídek trvá omezenou dobu.

Některé nabídky nemusí mít přidružený propagační kód. Mohou být jednoduše přidány do vaší objednávky a akce se automaticky uplatní při placení, pokud splníte ostatní požadavky nabídky. 

Pokud máte nějaké dotazy ohledně promoakce nebo zda vaše objednávka splňuje podmínky, neváhejte zavolat našemu týmu zákaznických služeb na číslo 020 7565 5555 mezi 09:00 – 17:00 (GMT) Od pondělí do pátku nebo e-mailem na customerservice@lisou.co.uk


13.Soutěže

Lisou použije vaše osobní údaje ke správě vašeho příspěvku do soutěže, k analýze a průzkumu trhu a tam, kde jste se přihlásili, k zasílání aktualizací Lisou. Abyste se mohli zúčastnit, musíte mít alespoň osmnáct (18) let a souhlasit s pravidly soutěže. Jakékoli osobní údaje, které účastníci sdílejí se společností Lisou, budou uchovávány v bezpečí a použity pouze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Lisou a těmito podmínkami.

 

14. Omezení odpovědnosti

V rozsahu požadovaném platnými zákony žádným způsobem neomezujeme naši odpovědnost za smrt nebo za zranění způsobené naší nedbalostí nebo za podvodné zkreslení či zatajení nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit platnými zákony. .

V souladu s platnými zákony nenese společnost Lisou za žádných okolností odpovědnost vůči vám ani žádné jiné osobě či subjektu za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, trestní nebo jiné škody, včetně ušlého zisku, újmy na zdraví ( včetně smrti) a škody na majetku, které mohou být důsledkem (a) použití nebo nemožnosti použití webové stránky nebo jakéhokoli materiálu na webové stránce, (b) chování jakéhokoli uživatele webové stránky, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak. Společnost Lisou nenese odpovědnost, i když byla společnost Lisou nebo její autorizovaný zástupce upozorněna na možnost vzniku takových škod. Patří mezi ně mimo jiné škody nebo zranění způsobené chybou, opomenutím, přerušením, závadou, selháním výkonu, zpožděním v provozu nebo přenosu, poruchou linky nebo počítačovým virem, červem, trojským koněm nebo jinou škodlivou komponentou.

Lisou nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost vyplývající z obsahu jakéhokoli uživatelského příspěvku nebo za jakékoli urážky na cti, pomluvy, opomenutí, lži, obscénnosti, pornografii, nadávky, nebezpečí, nezákonnost, porušení práv duševního vlastnictví, chyby nebo nepřesnosti obsažené v jakýchkoli uživatelských příspěvcích.

Platné právo nemusí umožňovat vyloučení určitých záruk nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. V souladu s tím se na vás některá z výše uvedených omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat. Celková odpovědnost společnosti Lisou vůči vám však v žádném případě nepřekročí částku, kterou jste případně zaplatili za přístup na webovou stránku, za škody, ztráty a příčiny jednání, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak.

 

 

15.Klarna

Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko vám nabízíme následující možnosti platby . Platbu je třeba provést společnosti Klarna:

 • Zaplaťte za 3

Další informace a uživatelské podmínky Klarna naleznete zde. Obecné informace o společnosti Klarna naleznete zde. S vašimi osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a v souladu s informacemi v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarnas.